BUTIKEN

KULTURHUS I NYKÖPING SEDAN 1907

NYHETSBREV

Här kan du skriva in din

e-mailadress om du vill ta emot NK-villans nyhetsbrev med presentationer av kommande evenemang.

NÅGRA AV DE FÖRFATTARE SOM BESÖKT NK-VILLAN

Klicka på bilden ovan för

att öppna eller ladda ner

NK-villans program för

oktober-december.

BUTIKEN

NK-EPOKEN I NYKÖPING


Nordiska Kompaiet startade sin verksamhet i Nyköping i slutet av år 1904.


Det dröjde inte länge förrän NK:s verkstäder var den största industrin i Nyköping.


Boken innehåller även en fin samling fotografier.


Boken finns att köpa i

NK-villans reception

för 200 kr.

MED EGNA ORD


Textilindustrin har varit betydande för Nyköping. Det fanns tre fabriker i staden, Harg, Perioden och Fors.


De sysselsatte över hälften av stadens industriarbetare. År 1966 var denna textilepok över.


Många av de anställda berättar här med egna ord om sina erfarenheter.


Boken finns att köpa i NK-villans reception för 100 kr.VÄVA SAMMAN


Harg, en knapp halvmil norr om Nyköping, var ett brukssamhälle där nästan allt kretsade kring fabriken.


De flesta anställda bodde i samhället. Affären, fritidsaktiviteter och övrig service fanns där.


De som var anställda i fabriken och bodde i Harg berättar om sina upplevelser.


Boken finns att köpa i NK-villans reception för 150 kr.


TA UPP TRÅDEN


Historien om Periodens bomullsspinneri.


Spinneriet var igång från 1872 till 1964 då spinnmaskinerna stannade för gott.


Boken skildrar tillverkningen, sortimentet, arbetsförhållanden, fackföreningsrörelsen och bostäderna runt fabriken.


Boken finns att köpa i NK-villans reception för 140 kr.
TA I TRÄ


Det var en stor händelse i Nyköping när Nordiska Kompaniet beslutade att uppföra en möbelfabrik i staden.


Här skildras företagets produktion, tillverkningsmetoder och försäljning.


De anställda berättar med egna ord.


Boken finns att köpa i NK-villans  reception för 180 kr.

SPINNA VIDARE


Historien om Fors ullspinneri är en berättelse om företagets tillkomst och utveckling.


Boken skildrar också tillverkningen av tyger och filtar, arbetsförhållanden och den fackliga kampen.


Några av de anställda berättar sin egen historia.


Boken finns att köpa i

NK-villans reception

för 140 kr.

HISTORIEN OM TEXTILFABRIKERNA

I NYKÖPING


Det fanns tre fabriker i staden, Fors Ullspinneri, Hargs Bomullsspinneri och Periodens Bomullsspinneri.


Tillsammans sysselsatte de över hälften av stadens industriarbetare.


Denna skrift är en sammanfattning om historien om denna epok.


Häftet finns att köpa i

NK-villans reception

för 50 kr.

SPUNNET OCH VÄVT


Tillverkning av tyg har gamla anor

i Nyköping, redan Gustav Vasa anställde en vävare i staden.


När tillverkningen övergick från hantverk till manufaktur, föregångare till industri, etablerades ett betydande antal textilverkstäder i Nyköping.


Boken berättar historien om denna manufakturepok i Sverige, och många av de verksamheter som fanns i nyköping.


Boken finns att köpa i

NK-villans reception

för 100 kr.

OHÅLLBAR KLÄDPRODUKTION


Vad kan vi som konsumenter göra?


En sammanställning av bl.a. aktuell forskning, textila material,

situationen i länder med klädproduktion och konsumentens roll.


Denna bok är ett resultat av Textilhistoriska gruppens projekt

Textil och miljö under 2015-2016

i Nyköping.


Boken finns att köpa i

NK-villans reception

för 150 kr.

DEN GLÖMDA KJOLEN


Ebba von Eckermann

textilier 1950-1980.


Av Lotta Lewenhaupt.


Boken finns att köpa i

NK-villans reception

för 220 kr.


ÖPPETTIDER


NK-villan är öppen måndag-fredag kl. 11.00-16.00,

lördag kl. 12.00-15.00. Receptionen är bemannad under denna tid. Välkommen in!

BILJETTER


Förhandsbeställning av biljetter görs genom inbetalning till NK-villans bankgiro 407-2260.

Ange ditt namn på inbetalningen samt vilket evenemang det gäller. Eller per telefon 0155 120727.


Två veckor innan varje evenemang finns biljetter att köpa i receptionen.


Medlemmar som har grönt kort hämtar biljett i receptionen mot uppvisande av medlemskortet.


Kvarvarande biljetter säljs i receptionen respektive kväll.


Beställda biljetter som ej har betalts i förväg måste

avbeställning ske senast 2 dagar före evenemanget.


Om beställd biljett ej hämtas o betalas måste vi kräva betalning.

Vid inställt evenemang återbetals pengarna under 3 veckor.


NK-VILLAN PÅ FACEBOOK


På vår Facebooksida får du senaste nytt om vad som händer på NK-villan. Besök sidan här!

GRÖNA MEDLEMSKORTET


Du som väljer att betala in 700 kronor i medlemsavgift får Gröna kortet som medlemsbevis vilket hämtas i NK-villans reception.

Grönt kort ger fritt inträde till alla evenemang som arrangeras under året av NK-villan  om inte annat anges.

NK-villan © 2015

Webplatsen är producerad av Gitte Alsbjer